รูปภาพ

เมื่อวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2558 ได้มีการแข่งขัน MSI MINI Tournament 2015 ที่จัดขึ้นภายในบูธของทาง MSI ที่งาน Commart Next Gen 2015 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน แบ่งออกเป็นสองโหมดด้วยกันคือ 2v2 และ 1v1 ตามวันที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 วัน กว่า 200 ทีมด้วยกันครับ โดยมีทีม MiTH.FIFA แบ่งทีมย่อยกันเพื่อลงแข่งขันทั้งหมด 4 วัน โดยมีผลงานสรุปออกมา ดังนี้

รูปภาพ

MiTH คว้าอันดับ 3-4 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 การแข่งขัน 2v2 MSI Mini Tournament 2015 #1 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

 

รูปภาพ

MiTH.ApolRoz คว้าอันดับ 3-4 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 การแข่งขัน 1v1 MSI Mini Tournament 2015 #1 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

 

รูปภาพ

MiTH.msi คว้าอันดับ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2558 การแข่งขัน 2v2 MSI Mini Tournament 2015 #2 พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ