anothersy และ ViperPro สองผู้เล่น Hearthstone ของ MiTH ที่ได้เข้าร่วมงาน Malaysia Major แข่งขันเสร็จแล้วผลออกมาดังนี้

ViperPro Top 32
anothersy Top 64

  • Live Brackets: Link
  • Deck Lists: Link
  • ถ่ายทอดสด : https://www.twitch.tv/hearthstonesea/videos/all

ถึงแม้การไปต่างประเทศครั้งนี้ของทีม MiTH จะยังไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เชื่อว่าน่าจะได้ประสบการณ์และเพื่อนใหม่ๆมาไม่มากก็น้อยครับ