CGM499-1

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ทีมงาน MiTH ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในรายวิชา CGM499 E-Sport คณะคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีที่เกี่ยวกับ e-Sports ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเกมส์ที่ตัวเองต้องการและพัฒนาวัดผลไปในตัว ในช่วงที่เรียนวิชานี้โดยท่านอาจารย์ เอกพงษ์ นพวงศ์ เป็นผู้สอนในรายวิชา CGM499 E-Sport นี้ครับ

การบรรยายได้พูดถึงที่มาที่ไปของทีม MiTH การจัดการบริหารทีมทั้งด้าน PR , นักกีฬา รวมไปพูดคุยถึงช่องทางในการทำงานหลังจากจบการศึกษาออกไปจากมหาวิทยาลัย ซึ่งหลายๆคนอยากทำเกี่ยวกับเกมส์และ e-Sports อยู่ ไม่ว่าจะเป็น นักกีฬา , Caster , Streamer , Shoutcaster , Video editor , Camera man , Team management , Designer 

ทีมงาน MiTH ขอขอบคุณอาจารย์ เอกพงษ์ นพวงศ์ และนักศึกษาทุกท่าน ที่เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ครับ หากเป็นไปได้ ทีมงาน MiTH จะเข้าไปพูดถึงเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการเกมส์อีกครั้งนึงครับผม

CGM499-2

CGM499-3