หลังจากจบ Tournament ของ Neolution ไปแล้ว ตอนนี้ก็มีการประกาศ  Neolution StarCraft II League 2011 Thailand Ranking แล้ว ซึ่ง MiTH มีอันดับดังนี้

MiTH.Fah #2
MiTH.jump #5