ยินดีมากๆ ที่ทาง MiTH ได้ทีม Effort Endless โคตรทีมจาก SF มาเข้าร่วมและเติบโตไปพร้อมกับเรา หวังว่า Effort Endless จะช่วยเป็นสีสันให้กับวางการ E-Sports ของไทย และช่วยให้ต้นสังกัดประสบผลสำเร็จได้ครับผม

Line up
Vik1nGz_Fxi
2-D3nGz_Fxi
Fake:-:Low
Ej!4h_Fxi
Gotzxii_Fxi