ด่าน Shanghai (เรือ)

MiTH (Red) 3-2 (Blue) O2M
O2M (Red) 2-3 (Blue) MiTH

Total : MiTH won O2M : 6-4

ถือว่าเป็น 3 คะแนนสำคัญและ 3 คะแนนแรกของทีม SF ของ MiTH นะครับผม ในรายการ TrueLife E-Sports Grand Champions League โดยเป็นการแข่งขันนัดที่สองแล้วนะครับ ซึ่งมีตารางดัีงนี้

Date Team Team เวลา ถ่ายทอดสด
01/05/2011 O2M-Gaming by Tt eSPORTS 1st.GIGABYTE 20.00-21.00 น.
08/05/2011 MiTH.Effort Endless Valkyrie E-Sports 20.00-21.00 น.
15/05/2011 1st.GIGABYTE Axis.3emyself 20.00-21.00 น.
22/05/2011 MiTH.Effort Endless O2M-Gaming by Tt eSPORTS 20.00-21.00 น.
29/05/2011 Axis.3emyself Valkyrie E-Sports 20.00-21.00 น.
05/06/2011 1st.GIGABYTE MiTH.Effort Endless 20.00-21.00 น.
12/06/2011 O2M-Gaming by Tt eSPORTS Valkyrie E-Sports 20.00-21.00 น.
19/06/2011 MiTH.Effort Endless Axis.3emyself 20.00-21.00 น.
26/06/2011 Axis.3emyself O2M-Gaming by Tt eSPORTS 20.00-21.00 น.
03/07/2011 Valkyrie E-Sports 1st.GIGABYTE 20.00-21.00 น.